1. آنالیز تاثیرات تروما بر رفتار بیومکانیکی ستون فقرات گردنی برمبنای مدلسازی اجزا محدود

عاطفه رضایی راد؛ محمد نیکخو؛ سیامک خرمی مهر

دوره 19، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.137684

چکیده
    چکیده مقدمه: آسیب­های ستون فقرات گردنی اغلب باعث ناتوانی افراد می­شوند و بر عملکرد کلی و کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی می­گذارند. بنابراین، درک آسیب و اختلال عملکرد ستون فقرات گردنی و همچنین پاسخ بیومکانیکی به محرک­های خارجی حائز اهمیت است. از این رو مدل­سازی المان محدود می­تواند به محققان در دستیابی به تنش­ها و فشارهای ...  بیشتر

ستون فقرات
2. مقایسه کاربرد کیج‌های بین مهره‌ای تیتانیومی و پلیمری در عمل‌های فیوژن ستون فقرات: مروری بر مطالعات کلینیکی

سید محمد معین فاطمی؛ محمد نیکخو؛ مصطفی رستمی؛ چی شیو چنگ

دوره 19، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 17-28

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.130299

چکیده
  پیش زمینه: عمل جراحی فیوژن ستون فقرات در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از رایج‌ترین درمان‌ها برای آسیب‌های ستون فقرات مطرح است. همچنین کیج‌های بین مهره‌ای که جایگزینی برای دیسک‌های بین مهره‌ای آسیب‌دیده در این عمل‌های جراحی هستند طی دهه‌های گذشته، دست‌خوش تغییرات گسترده‌ای در زمینه طراحی و مواد اولیه شده‌اند. این تغییرات از ...  بیشتر

3. مدلسازی اجزای محدود پُروالاستیک در یک بخش حرکتی ستون فقرات کمری و اعتبارسنجی آن در حرکات مختلف جهت کاربرد در مطالعات کلینیکی

احسان قبادی ها؛ محمد نیکخو؛ صادق ناصرخاکی

دوره 17، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 142-152

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121402

چکیده
  مقدمه: در حدود 80 درصد از مردم در زندگی خود درد کمر را تجربه می‌کنند. گرچه خیلی از بیماران درد کمری مرتبط با دژنراسیون دیسک دارند، ولی روند دقیق دژنراسیون همچنان نامشخص است. بیماری دژنراسیون دیسک یک سوم جمعیت جوان جهان را درگیر کرده است. در طول دژنراسیون، دیسک دستخوش تغییرات مورفولوژی و بیوشیمیایی می‌‌شود که در نتیجه آن هیدراسیون ...  بیشتر