نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتوپدی و آسیب شناسی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه موگلا سیتکی، موگلا، ترکیه

2 گروه ارتوپدی و تروماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه دانشگاه بالیک اسیر،موگلا ، ترکیه

3 گروه ارتوپدی و آسیب شناسی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه موگلا سیتکی، موگلا، ترکیه.

چکیده

پیش زمینه: شکستگی هیپ یک مشکل قابل توجه با شیوع و مرگ و میر بالا، به ویژه در بیماران 80 ساله و سنین بالاتر است. در این مطالعه، هدف ما یافتن ویژگی های آماری و درمان بیماری در افراد 80 تا 90 ساله با شکستگی هیپ و همچنین تعیین پیش بینی کننده های عوارض بعد از عمل می باشد.
مواد و روش‌ها: داده ها برای کلیه بیماران 50 ساله یا سنین بالاتر که از ژوئن سال 2015 تا ژوئن 2020 به دلیل شکستگی هیپ  در بیمارستان بستری شده بودند ، به صورت گذشته نگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های بیماران 80 ساله و بالاتر با افراد زیر 80 سال از همین گروه با هم مقایسه شد.
یافته‌ها: در مجموع 601 بیمار (میانگین سنی 4/9 ± 9/73 سال ، 2/62 درصد زن) شامل این مطالعه شدند. از جمعیت مورد مطالعه، 21 بیمار (3.5٪) با روش محافظه کارانه مداوا شدند و 580 بیمار (96.5٪) تحت عمل جراحی قرار گرفتند. از 580 بیمار تحت عمل جراحی، 170 نفر (3/29 درصد) 80 ساله و با سنین بالاتر بودند. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره، نشان داد که سن، وجود فیبریلاسیون دهلیزی و بیماری عروق کرونری پیش بینی کننده های مستقل عوارض بعد از عمل در افراد 80-90 ساله  که تحت عمل جراحی شکستگی هیپ قرار دارند، می باشد.
نتیجه‌گیری: افراد 80-90 ساله  تقریباً یک سوم بیماران مبتلا به شکستگی هیپ را در حالت واقعی نشان می دهد. افزایش سن، بیماری عروق کرونری و فیبریلاسیون دهلیزی پیش بینی کننده عوارض جانبی بعد از عمل در بیمارانی است که تحت عمل جراحی شکستگی هیپ قرار گرفته اند، می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of Hip Fracture Surgery in Octogenarians with 50-80 Year-old patients: Treatment Patterns, Outcomes and Predictors of Perioperative Adverse Events

نویسندگان [English]

  • Emre Gultac 1
  • Ahmet Acan 2
  • Cem Kilinc 3
  • Ulas Akgun 3
  • Nevres Aydogan 3

1 Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey

2 Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Balikesir University, Mugla, Turkey

3 Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey.

چکیده [English]

Introduction: Hip fracture is a significant health problem with a high morbidity and mortality, especially in patients aged 80 years and more. In this study, we aimed to identify demographic characteristics and management of octogenarian patients with hip fracture and also aimed to determine the predictors of perioperative complications.
Methods: Data for all patients aged 50 years old or more who were hospitalized for hip fracture between June 2015 and June 2020 were retrospectively analyzed. Data of patients aged 80 and older were compared with those younger than 80 from the same cohort.
Results: A total of 601 patients (mean age 73.9 ± 9.4 years, 62.2% female) were included. Of the study population, 21 patients (3.5%) were treated conservatively, and 580 patients (%96.5) underwent surgery. Of the 580 patients who had surgery, 170 (29.3%) were aged 80 and older. Multivariate logistic regression analysis revealed that age, presence of atrial fibrillation and coronary artery disease were independent predictors of perioperative complications in octogenarians undergoing hip fracture surgery.
Conclusions: Octogenarians represent nearly one-third of the patients with hip fracture in the real-world practice. Increased age, coronary artery disease and atrial fibrillation predict perioperative adverse events in patients undergoing hip fracture surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hip fractures
  • octogenarians
  • Treatment outcome
  • intraoperative complications
  • Elderly