نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، بیمارستان امام خمینی، بخش ارتوپدی، مرکز تحقیقات بازسازی مفاصل، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

پیش زمینیه: ریسک شکستگی گردن فمور در بیمارانی که تحت دیالیز قرار می‌گیرند افزایش پیدا می‌کند. هدف این مطالعه توضیح تجربیات ما درباره درمان این شکستگی‌ها در این بیماران می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، 16 مورد شکستگی با جابجایی گردن فمور در 12 بیمار همودیالیزی بین سال‌های 1389 الی 1394 بررسی شدند. تمام بیماران تحت تعویض مفصل هیپ با اپروچ قدامی قرار گرفتند (3 مورد غیر سیمانی و 9 مورد سیمانی). هیچ درنی بعد از جراحی استفاده نشد و کلیه بیماران یک ماه، 3 ماه، 6 ماه، یک سال و سپس سالانه تحت پیگیری قرار گرفتند.
یافته‌ها: کلیه بیماران از نتایج تعویض مفصل هیپ رضایت داشتند. در زمان آخرین پیگیری متوسط 22 ماه تمامی هیپ ها در 12 بیمار همودیالیزی خوب بودند همراه با میانگین امتیاز هریس هیپ 90 (82-100). از بیمارانی که پروتز غیر سیمانی دریافت کرده بودند، یک بیمار شل شدگی قسمت فمورال پروتز سمت راست را یک سال بعد از جراحی داشت و سپس سمت چپ را، که تحت جراحی ریویژن با پروتز سیمانی قرار گرفتند. عوارضی همچون، یک مورد شکستگی تروکانتر بزرگ، یک مو.رد شکستگی دیستال فمور حین جراحی، یک مورد هماتوم بعد از جراحی و یک مورد عفونت محل جراحی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: در این بررسی گذشته‌نگر درصد نسبی بالای عوارض تعویض مفصل ران را در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی که دچار شکستگی گردن ران شده‌اند را نشان می‌دهد. استفاده از پروتز سیمانی ارجح است و برای جلوگیری از شکستگی در چنین استخوان پوک دقت ویژه‌ای را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hip Arthoplasty for Femoral Neck Fracture in Patient with End Stage Renal Disease

نویسندگان [English]

 • Seyed Alireza Aminjavaheri
 • Seyed Hossein Shafiei
 • Mohammad Ali Ghasemi
 • Alireza Moharrami
 • Mir Mansour Moazen Jamshidi
 • Seyed Mohammad Javad Mortazavi

Orthopedic Ward, Imam Khomeini Hospital, Tehran- Joint Reconstruction research center, Tehran University of Medical Sciences.

چکیده [English]

Introduction: The risk of femoral neck fracture increases in the End Stage Renal Disease (ESRD) patients who underge hemodialysis. The aim of this study was to describe our experience with the treatment of femoral neck fracture in this particular group of patients.
Method: In a retrospective study, between January 2010 to December 2015, there were 16 displaced femoral neck fracture in 12 haemodialytic ESRD patient. All patients underwent total hip arthroplasty via direct anterior approach (three cementless and 9 cemented). No closed suction drain was used. Follow up regime was at 3,6 and 12 month and annually thereafter.
Result: All patients were satisfied with the results of total hip arthroplasty. At the time of the final follow-up of 22 months (2-47) months, all the hips in the 12 haemodialytic patients functioned well without any loosening, and with a Harris hip score (HHS) of 90(82–100). Of those patients who received cementless components: one patient showed loosening of femoral component on the right and then left hip one year after surgery. He underwent revision of femoral component to a cemented one. The other complications include one greater trochanteric fracture, one intraoperative distal femoral fracture, one postoperative hematoma formation and one superficial surgical site infection.
Conclusion: In this small series, relatively high complication rate is observable in cases of ESRD with femoral neck fracture treated by hip Arthroplasty. The use of cemented femoral sterns is preferred and extra caution is advised to avoid fracture in such osteoporotic bones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ESRD
 • Femoral Neck Fractures
 • Total Hip Arthroplasty
 • Bone cements
 • Postoperative complications