نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2021.279285.0

چکیده

در پژوهش های علوم پزشکی همواره مقوله سلامت مورد توجه بوده، و این مقوله در ورزش به ویژه ورزش های رزمی که با آسیب ها و صدمات بیشتری ناشی از ورزش و یا در حین ورزش همراه است، نیز دارای اهمیت خاصی می باشد. بنابراین با مطالعه و بررسی های علمی می توان در جهت شناخت و شناسایی این آسیب ها و صدمات گام برداشت. تاکنون پژوهش های زیادی در زمینه آسیب ها و صدمات ورزشی انجام شده است، که در اکثر این پژوهش ها از روش های آماری و بررسی های کیفی موردی استفاده شده است. حال با توجه به اهمیت موضوع نیاز به یک روش جامع تری برای شناسایی نظام مند و علمی از آسیب ها و صدمات ورزشی وارده بر اندام ها و مفاصل بدن در ورزشکاران رشته های رزمی داریم. در این پژوهش ما با برای شناسایی صدمات و آسیب های ناشی از ورزش های رزمی از یک روش تصمیم گیری مدیریتی که مبتنی بر اصول مدلسازی ریاضی می باشد بهره گرفته ایم. مزیت این روش این است که، براساس مقایسات زوجی و با بهره گیری از قضاوت خبرگان و متخصصان ارتوپدی، عوامل و تاثیر روابط بین آنها را می تواند شناسایی می کند. از این رو این روش می تواند آسیب های تاثیرگذار بر روی اندام ها و مفاصل را حتی با تشخیص درجه تاثیر پذیری و میزان اهمیت آن ها شناسایی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify a sports injury inflicted on joints and organs by Using DEMATEL method

نویسندگان [English]

  • Majid Shoeibi
  • Amir reza Kachooie

چکیده [English]

Medical research has always been a matter of health, and it is also important in sports, especially martial arts, which are associated with more injuries and injuries caused by exercise or during exercise. Therefore, scientific studies can be used to identify and identify these injuries and injuries. So far, there have been many studies in the field of injuries and sports injuries, in most of these studies, statistical methods and case studies have been used. In this research, we use a management decision-making method based on the principles of mathematical modeling to identify the injuries and damage caused by martial arts. The advantage of this method is that, based on paired comparisons and using judgments of experts and orthopedic specialists, the factors and the effect of the relationships between them can be identified. Hence, this method can detect damage to organs and joints, even with the degree of severity and importance of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports injury
  • Joint injuries
  • Organs
  • Martial Sports
  • DEMATEL