ا

 • اصلانی، حمیدرضا ارزیابی دقت ام‌آر‌‌آی در پارگی روتاتور کاف [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 125-129]

 • اصلانی، حمیدرضا نتایج کوتاه مدت ترمیم آرتروسکوپیک تاندون عضله ساب اسکاپولاریس [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 31-37]

 • اعلمی هرندی، آرمین نکروز استخوانی به دنبال اعتیاد به «تمجیزک» و «نورجیزک» [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 152-155]

 • اعلمی هرندی، بهادر الکتروسرجری (تاریخچه، اصول کاربرد و اجتناب از خطر) [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 41-47]

 • افشار، احمدرضا تطابق یافته‌های سابژکتیو، ابژکتیو در سندرم تونل‌کارپ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 189-193]

 • افشار، احمدرضا کندگی رباط متقاطع پشتی زانو همراه با دررفتگی مفصل ران در یک بچه (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 156-158]

 • افشار، احمدرضا بازسازی رباط متقاطع جلویی به کمک آرترسکوپ و با روش کراس پین (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 103-180]

 • افضلی، جواد درمان هالوکس والگوس در نوجوانان با استئوتومی دوگانه متاتارس [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 17-23]

 • امامی، حسن ترمیم پارگی تاندون‌های خم کننده انگشتان دست در ناحیه 5 [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 109-113]

ب

 • بهاری، محمود شکستگی‌های دیستال رادیوس با اوستئوپروز در بیماران مسن [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 159-164]

 • بهاری، محمود درمان هالوکس والگوس در نوجوانان با استئوتومی دوگانه متاتارس [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 17-23]

 • بهتاش، حمید بریس میلواکی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک در بیماران 10 تا 18 ساله [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 85-90]

 • بهتاش، حمید توقف رشد در نیمه محدب انحنای ستون فقرات از جلو و پشت در اسکولیوز مادرزادی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 1-6]

 • بهره مند، محمد میله‌گذاری داخل کانال استخوان ران بدون تراشیدن در شکستگی‌های‌ باز [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 146-151]

پ

 • پیوندی، محمد تقی میله‌گذاری داخل کانال استخوان ران بدون تراشیدن در شکستگی‌های‌ باز [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 146-151]

 • پیوندی، محمدتقی استئوتومی کاپی‌تیت و گرافت استخوانی آن بدون آرترودز داخل کارپال در بیماری کین‌باخ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 171-175]

 • پیوندی، محمدتقی دررفتگی آسیبی هیپ در یک کودک (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 114-116]

 • پیوندی، محمدتقی میزان سرولوژی مثبت برای هپاتیت C در مصدومین ارتوپدی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 7-10]

ج

 • جزایری، سید محمد دوره بی‌حرکتی با گچ به‌دنبال پین‌گذاری شکستگی‌های انتهای رادیوس [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 135-140]

 • جعفری، داود تأثیر شکستگی استیلویید اولنا همراه با شکستگی‌های خارج مفصلی دیستال رادیوس بر حرکات چرخشی مچ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 183-188]

 • جعفری، سید مهدی بررسی هزینه بیماران مسن مبتلا به شکستگی هیپ در یک مرکز دانشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 80-84]

 • جمشیدی، خدامراد استئوسارکومای لگن با تظاهر اولیه ادم اندام تحتانی (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 194-197]

ح

 • حسین زاده، حمیدرضا نکروز استخوانی به دنبال اعتیاد به «تمجیزک» و «نورجیزک» [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 152-155]

 • حصارکی کیا، حمید دوره بی‌حرکتی با گچ به‌دنبال پین‌گذاری شکستگی‌های انتهای رادیوس [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 135-140]

د

 • دهقانی، محمد استفاده از پلاک تیتانیوم در شکستگی‌های متاکارپ و فالانکس [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 141-145]

 • دهقانی، محمد استفاده از تراکشن دینامیک در شکستکی دررفتگی مفصل پروگزیمال اینترفالانژه [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 98-102]

ر

 • رحیمی، حسن شکستگی‌های دیستال رادیوس با اوستئوپروز در بیماران مسن [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 159-164]

 • رحیمی، حسن درمان هالوکس والگوس در نوجوانان با استئوتومی دوگانه متاتارس [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 17-23]

 • رنجپور، فراز نکروز استخوانی به دنبال اعتیاد به «تمجیزک» و «نورجیزک» [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 152-155]

س

 • سعید، علیرضا تعویض مفصل زانو (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 165-170]

 • سعید، علیرضا تأثیر شکستگی استیلویید اولنا همراه با شکستگی‌های خارج مفصلی دیستال رادیوس بر حرکات چرخشی مچ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 183-188]

ش

 • شاهچراغی، غلامحسین افزایش فشار خون در کودکان بستری در بخش‌های ارتوپدی اطفال [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 91-97]

 • شبیری، حسین میزان سرولوژی مثبت برای هپاتیت C در مصدومین ارتوپدی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 7-10]

 • شریعت زاده، هومن تأثیر شکستگی استیلویید اولنا همراه با شکستگی‌های خارج مفصلی دیستال رادیوس بر حرکات چرخشی مچ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 183-188]

 • شریفی، سیدرضا استئوتومی کاپی‌تیت و گرافت استخوانی آن بدون آرترودز داخل کارپال در بیماری کین‌باخ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 171-175]

ص

 • صدری، اقبال استئوتومی کاپی‌تیت و گرافت استخوانی آن بدون آرترودز داخل کارپال در بیماری کین‌باخ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 171-175]

 • صرافان، ناصر ترمیم پارگی تاندون‌های بازکننده انگشتان دست [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 130-134]

 • صرافان، ناصر ترمیم پارگی تاندون‌های خم کننده انگشتان دست در ناحیه 5 [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 109-113]

 • صرافان، ناصر دررفتگی مکرر شانه (نتایج درمان با عمل «بریستو») [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]

 • صرافان، ناصر دررفتگی تروماتیک دوطرفه جلوی شانه (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 38-40]

ط

 • طاهری، حمید تأثیر شکستگی استیلویید اولنا همراه با شکستگی‌های خارج مفصلی دیستال رادیوس بر حرکات چرخشی مچ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 183-188]

ع

 • عامری، ابراهیم بریس میلواکی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک در بیماران 10 تا 18 ساله [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 85-90]

 • عامری، ابراهیم توقف رشد در نیمه محدب انحنای ستون فقرات از جلو و پشت در اسکولیوز مادرزادی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 1-6]

 • عامل فرزاد، سارا میله‌گذاری داخل کانال استخوان ران بدون تراشیدن در شکستگی‌های‌ باز [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 146-151]

 • عامل فرزاد، سارا دررفتگی آسیبی هیپ در یک کودک (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 114-116]

 • عامل فرزاد، سارا میزان سرولوژی مثبت برای هپاتیت C در مصدومین ارتوپدی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 7-10]

 • عبداله زاده لاهیجی، فریور دوره بی‌حرکتی با گچ به‌دنبال پین‌گذاری شکستگی‌های انتهای رادیوس [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 135-140]

 • عرفانی، محمدعلی وسیله‌گذاری و فیوژن پشتی شکستگی مهره‌های سینه‌ای و کمری (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 176-182]

 • عیوض ضیایی، مجید بدجوش‌خوردگی و جوش‌نخوردگی شکستگی‌های بالای بازو [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 117-124]

غ

 • غزاله، منوچهر ارزیابی دقت ام‌آر‌‌آی در پارگی روتاتور کاف [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 125-129]

ف

 • فانیان، حسین استفاده از تراکشن دینامیک در شکستکی دررفتگی مفصل پروگزیمال اینترفالانژه [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 98-102]

 • فرخی، حمید ارزیابی دقت ام‌آر‌‌آی در پارگی روتاتور کاف [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 125-129]

 • فرخی، حمید نتایج کوتاه مدت ترمیم آرتروسکوپیک تاندون عضله ساب اسکاپولاریس [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 31-37]

 • فلاح زاده، محمدحسین افزایش فشار خون در کودکان بستری در بخش‌های ارتوپدی اطفال [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 91-97]

ق

 • قره داغی، محمد شکستگی‌های دیستال رادیوس با اوستئوپروز در بیماران مسن [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 159-164]

 • قره داغی، محمد درمان هالوکس والگوس در نوجوانان با استئوتومی دوگانه متاتارس [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 17-23]

 • قیم حسنخانی، ابراهیم میله‌گذاری داخل کانال استخوان ران بدون تراشیدن در شکستگی‌های‌ باز [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 146-151]

ک

 • کارگر، مرضیه افزایش فشار خون در کودکان بستری در بخش‌های ارتوپدی اطفال [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 91-97]

 • کاظمی، سید مرتضی نکروز استخوانی به دنبال اعتیاد به «تمجیزک» و «نورجیزک» [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 152-155]

 • کاظمیان، غلامحسین دوره بی‌حرکتی با گچ به‌دنبال پین‌گذاری شکستگی‌های انتهای رادیوس [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 135-140]

 • کاظمیان، غلامحسین دوره بی‌حرکتی با گچ به‌دنبال پین‌گذاری شکستگی‌های انتهای رادیوس [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 135-140]

 • کجویی، امیررضا دررفتگی آسیبی هیپ در یک کودک (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 114-116]

 • کریمی مبارکه، محمود تعویض مفصل زانو (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 165-170]

گ

 • گنجویان، محمدصالح بریس میلواکی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک در بیماران 10 تا 18 ساله [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 85-90]

 • گنجویان، محمدصالح توقف رشد در نیمه محدب انحنای ستون فقرات از جلو و پشت در اسکولیوز مادرزادی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 1-6]

م

 • مبینی، بهرام بریس میلواکی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک در بیماران 10 تا 18 ساله [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 85-90]

 • مبینی، بهرام توقف رشد در نیمه محدب انحنای ستون فقرات از جلو و پشت در اسکولیوز مادرزادی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 1-6]

 • مدرس نژاد، سیدحمیدرضا استئوسارکومای لگن با تظاهر اولیه ادم اندام تحتانی (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 194-197]

 • مرعشی نژاد، سید علی دررفتگی مکرر شانه (نتایج درمان با عمل «بریستو») [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]

 • مهدی‌نسب، عبدالحسین دررفتگی تروماتیک دوطرفه جلوی شانه (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 38-40]

 • مهدی نسب، سید ابوالحسین ترمیم پارگی تاندون‌های بازکننده انگشتان دست [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 130-134]

 • مهدی نسب، سید عبدالحسین ترمیم پارگی تاندون‌های خم کننده انگشتان دست در ناحیه 5 [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 109-113]

 • مهدی نسب، عبدالحسین دررفتگی مکرر شانه (نتایج درمان با عمل «بریستو») [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]

 • مهرپور، سعید رضا بررسی هزینه بیماران مسن مبتلا به شکستگی هیپ در یک مرکز دانشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 80-84]

 • مهرپور، سعیدرضا الکتروسرجری (تاریخچه، اصول کاربرد و اجتناب از خطر) [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 41-47]

 • مومن زاده، امیدرضا وسیله‌گذاری و فیوژن پشتی شکستگی مهره‌های سینه‌ای و کمری (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 176-182]

 • میرزاطلوعی، فردین تطابق یافته‌های سابژکتیو، ابژکتیو در سندرم تونل‌کارپ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 189-193]

 • میرزاطلوعی، فردین کندگی رباط متقاطع پشتی زانو همراه با دررفتگی مفصل ران در یک بچه (گزارش یک مورد) [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 156-158]

 • میرزاطلوعی، فردین بازسازی رباط متقاطع جلویی به کمک آرترسکوپ و با روش کراس پین (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 103-180]

 • میرزاطلوعی، فردین عملکرد زانو و نتایج تست وحشت در نیمه‌دررفتگی کشکک به‌ دنبال عمل فالکرسن (پیگیری کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 24-30]

ن

 • نجفی پور، صدیقه افزایش فشار خون در کودکان بستری در بخش‌های ارتوپدی اطفال [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 91-97]

 • نجومی، مرضیه بریس میلواکی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک در بیماران 10 تا 18 ساله [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 85-90]

 • نجومی، مرضیه توقف رشد در نیمه محدب انحنای ستون فقرات از جلو و پشت در اسکولیوز مادرزادی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 1-6]

 • نعمتی، علی تعویض مفصل زانو (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 165-170]

 • نواب، عیسی بررسی هزینه بیماران مسن مبتلا به شکستگی هیپ در یک مرکز دانشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 80-84]

 • نورایی، هرمز وسیله‌گذاری و فیوژن پشتی شکستگی مهره‌های سینه‌ای و کمری (نتایج کوتاه مدت) [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 176-182]

و

 • واحدی، حامد ارزیابی دقت ام‌آر‌‌آی در پارگی روتاتور کاف [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 125-129]

 • وحید طاری، سید جسین توقف رشد در نیمه محدب انحنای ستون فقرات از جلو و پشت در اسکولیوز مادرزادی [دوره 5، شماره 1، 1385، صفحه 1-6]

 • وحید طاری، سید حسین بریس میلواکی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک در بیماران 10 تا 18 ساله [دوره 5، شماره 2، 1385، صفحه 85-90]

ه

 • هوتکانی، علیرضا شکستگی‌های دیستال رادیوس با اوستئوپروز در بیماران مسن [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 159-164]

ی

 • یکتا، زهرا تطابق یافته‌های سابژکتیو، ابژکتیو در سندرم تونل‌کارپ [دوره 5، شماره 4، 1386، صفحه 189-193]