1. شکستگی‌های دیستال رادیوس با اوستئوپروز در بیماران مسن

محمود بهاری؛ حسن رحیمی؛ محمد قره داغی؛ علیرضا هوتکانی

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1386، صفحه 159-164

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121206

چکیده
  پیش‌زمینه: شکستگی دیستال رادیوس شایع‌ترین شکستگی در زنان یائسه مسن می‌باشد و احتمال وقوع در ۱۵% است. شواهد موجود نشان می‌دهد که بین اوستئوپروز و شکستگی دیستال رادیوس ارتباط وجود دارد. اوستئوپروز را با انجام تست تراکم استخوان مرکزی (مهره و هیپ) به‌روش «دگزا» می‌توان تشخیص داد. پایین بودن تراکم مهره یا هیپ زنگ خطر مهمی برای احتمال ...  بیشتر

2. تعویض مفصل زانو (نتایج کوتاه مدت)

محمود کریمی مبارکه؛ علیرضا سعید؛ علی نعمتی

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1386، صفحه 165-170

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121207

چکیده
  ۳۱پیش‌زمینه: تعویض مفصل زانو یکی از راه‌حل‌های نهایی برای بیماری‌های زانو با تخریب مفصل و علایم بالینی درد، دفورمیتی و محدودیت حرکتی می‌باشد. نتایج این عمل جراحی در مطالعات موجود در سایر کشورها عالی گزارش می‌شود. در کشور ما مقالات مربوط به نتایج تعویض مفصل زانو زیاد نیستند. شرایط اجتماعی و فرهنگی و اعتقادات مذهبی مردم در میزان ...  بیشتر

3. استئوتومی کاپی‌تیت و گرافت استخوانی آن بدون آرترودز داخل کارپال در بیماری کین‌باخ

محمدتقی پیوندی؛ سیدرضا شریفی؛ اقبال صدری

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1386، صفحه 171-175

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121208

چکیده
  پیش‌زمینه: روش‌های درمانی مختلفی جهت درمان بیماری کین باخ، نکروز آواسکولار استخوان لونیت مچ دست وجود دارد. ما در این مطالعه، نتایج درمانی برداشتن لونیت و استئوتومی و پیوند استخوان کاپی‌تیت را گزارش نمودیم.مواد و روش‌ها: یازده بیمار در مرحله ۳ بیماری کین‌باخ، با درمان برداشتن لونیت و استئوتومی و پیوند استخوانی داخل کاپی‌تیت در ...  بیشتر

4. وسیله‌گذاری و فیوژن پشتی شکستگی مهره‌های سینه‌ای و کمری (نتایج کوتاه مدت)

محمدعلی عرفانی؛ هرمز نورایی؛ امیدرضا مومن زاده

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1386، صفحه 176-182

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121209

چکیده
  پیش زمینه: بیشتر صاحب‌نظران در مورد لزوم درمان جراحی شکستگی‌های ناپایدار مهره‌های سینه‌ای و کمری توافق دارند‌، اما درمورد روش جراحی‌ پشتی یا از جلو، هنوز اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. در این تحقیق نتایج سوبژکتیو و ابژکتیو جراحی پشتی با به‌کارگیری یک سیستم سگمنتال و دکمپرس کردن کانال نخاعی از طریق لیگامنتوتاکسی بررسی شد.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

5. تأثیر شکستگی استیلویید اولنا همراه با شکستگی‌های خارج مفصلی دیستال رادیوس بر حرکات چرخشی مچ

علیرضا سعید؛ داود جعفری؛ حمید طاهری؛ هومن شریعت زاده

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1386، صفحه 183-188

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121210

چکیده
  پیش‌زمینه: از آنجا که شکستگی‌های دیستال رادیوس شایع‌ترین شکستگی‌های ارتوپدی می‌باشند و یکی از عوارض شایع آنها محدودیت حرکتی در چرخش مچ و ساعد است، تعیین عوامل همراه با این محدودیت حرکتی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه یافتن عوامل مؤثر بر کاهش حرکت چرخشی مچ دست و ساعد در مواردی است که شکستگی خارج مفصلی دیستال رادیوس همراه با شکستگی ...  بیشتر

6. تطابق یافته‌های سابژکتیو، ابژکتیو در سندرم تونل‌کارپ

احمدرضا افشار؛ زهرا یکتا؛ فردین میرزاطلوعی

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1386، صفحه 189-193

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121211

چکیده
  پیش‌زمینه: سندرم تونل کارپ در اثر تحت فشار قرار گرفتن عصب مدیان در تونل مچ دست ایجاد می‌شود. تست استاندارد شده جهت تشخیص قطعی سندرم تونل کارپ وجود ندارد و تابلوی بالینی شامل مجموعه‌ای از علایم و نشانه‌ها می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تطابق یافته‌های سابژکتیو، ابژکتیو و الکتروفیزیولوژی در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ ...  بیشتر

7. استئوسارکومای لگن با تظاهر اولیه ادم اندام تحتانی (گزارش یک مورد)

خدامراد جمشیدی؛ سیدحمیدرضا مدرس نژاد

دوره 5، شماره 4 ، تابستان 1386، صفحه 194-197

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121212

چکیده
  استئوسارکومای لگن هنوز یکی از موارد بحث برانگیز در ارتوپدی است. فاصله زمانی بین اولین علایم تشخیص و درمان در استئوسارکوما طولانی است. اولین نشانه استئوسارکوما درد و شایع‌ترین علامت بالینی آن توده قابل لمس است. در این بین اِدم اولیه اندام به‌واسطه استئوسارکومای لگن از نوع اینترومدولاری درجه پایین جزء موارد نادر است. در این گزارش ...  بیشتر