شانه و آرنج
1. بررسی سطح گلوکز خون در بیماران با شکایت درد شانه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شانه: مطالعه مقطعی

نیما باقری؛ محمدرضا گیتی؛ امیر حسین کریم؛ فربد یوسفی؛ سید هادی کلانتر؛ سمانه محمود آبادی

دوره 19، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.291748.1008

چکیده
  چکیده:پیش زمینه: وجود ارتباط بین بیماری دیابت ملیتوس و مشکلات سیستم عضلانی استخوانی در بسیاری از مطالعات پیشین اثبات شده است.هدف اصلی ما مطالعه شیوع بالا بودن قند خون (دیابت یا پره دیابت) در بیماران با شکایت درد شانه بوده و هم چنین پاسخ به این سوال است که آیا اندازه گیری سطح قند خون در این بیماران منطقی است؟روش: در یک دوره یک ساله ازابتدای ...  بیشتر

2. بررسی فراوانی بیماری Sever و عوامل همراه در کودکان 5 تا 15 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهر رشت

امیر سالاری؛ مهران سلیمانها؛ دلاله خصوصی؛ صدیقه صمیمیان

دوره 19، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.264460.0

چکیده
  مقدمه: شایعترین علت درد پاشنه در کودکان  calcaneal apophysitis یا  Sever’s disease است. این بیماری به صورت اولیه در کودکان ورزشکار بین 8 تا 15 سال دیده شد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عوامل همراه با بیماری Sever  در کودکان 5 تا 15 سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا شهر رشت در سالهای94- 1393 انجام شد. مواد و روش­ها: این مطالعه به صورت ...  بیشتر

3. شناسایی آسیب های ورزشی موثر وارده بر مفاصل و اندام ها

مجید شعیبی؛ امیر رضا کچوئی

دوره 19، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.279285.0

چکیده
  در پژوهش های علوم پزشکی همواره مقوله سلامت مورد توجه بوده، و این مقوله در ورزش به ویژه ورزش های رزمی که با آسیب ها و صدمات بیشتری ناشی از ورزش و یا در حین ورزش همراه است، نیز دارای اهمیت خاصی می باشد. بنابراین با مطالعه و بررسی های علمی می توان در جهت شناخت و شناسایی این آسیب ها و صدمات گام برداشت. تاکنون پژوهش های زیادی در زمینه آسیب ها ...  بیشتر

4. تجزیه و تحلیل کارکردهای بیومکانیکی بلیدپلیت غیریکپارچه: آنالیز المان محدود

سعیده فاطمی فر؛ بهروز سپهری؛ علیرضا موسویان؛ پگاه خزاعی نژاد

دوره 19، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.285429.1006

چکیده
  یکی از این اختلالات بصورت خاص در زانو بصورت ژنوواروس و ژنووالگوس می باشد. اندیکاسیون مشخص برای اصلاح این مشکلات وجود دارد که این اصلاح معمولا بصورت جراحی با استئوتومی و تغییر شکل و ثابت کردن استخوان در موقعیت جدید می باشد. در این زمینه تکنیک های فراوانی چه از نظر جراحی، چه از نظر نوع استئوتومی و چه از نظر نوع و وسیله فیکساسیون وجود دارد. ...  بیشتر

5. آنالیز تاثیرات تروما بر رفتار بیومکانیکی ستون فقرات گردنی برمبنای مدلسازی اجزا محدود

عاطفه رضایی راد؛ محمد نیکخو؛ سیامک خرمی مهر

دوره 19، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2021.137684

چکیده
    چکیده مقدمه: آسیب­های ستون فقرات گردنی اغلب باعث ناتوانی افراد می­شوند و بر عملکرد کلی و کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی می­گذارند. بنابراین، درک آسیب و اختلال عملکرد ستون فقرات گردنی و همچنین پاسخ بیومکانیکی به محرک­های خارجی حائز اهمیت است. از این رو مدل­سازی المان محدود می­تواند به محققان در دستیابی به تنش­ها و فشارهای ...  بیشتر