مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، فصلنامه رسمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران است که رسالت اولیه آن آشنایی محققان و پزشکان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در زمینه ارتوپدی و جراحی ارتوپدی می‌باشد. هدف از انتشار این فصلنامه علمی، ارتقاء سطح دانش و ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه تخصصی ارتوپدی و جراحی ارتوپدی است.این مجله به دنبال ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات بالینی و علمی دانشمندان و پزشکان شاغل در زمینه ارتوپدی و جراحی ارتوپدی و  علوم مرتبط است. این مجله فرصتی را برای متخصصان و پزشکان فراهم میکند تا تحقیقات خود را بدون هیچ گونه هزینه برای نویسندگان و خوانندگان منتشر کند. نشریه یک نشریه رایگان با دسترسی آزاد است که به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دارد. انتخاب این سیاست باعث میشود، اطلاعات مهم علمی و مقاله های تحقیقاتی نویسندگان در معرض دید تعداد بسیاری از پزشکان و دانشمندان این حوزه قرار بگیرد. توزیع رایگان به اضافه انتشار متن اصلی مقاله به دو زبان انگلیسی و فارسی باعث میشود مقالات در دسترس تعداد بیشتری از متخصصان و پزشکان این حوزه در سرتاسر جهان شود که در نتیجه آن مشاهده پذیری مقالات را به میزان زیادی افزایش میدهد.

اگرچه IJOS عمدتاً بر روی تحقیقات بالینی مربوط به حوزه ارتوپدی و جراحی ارتوپدی تمرکز دارد، اما پذیرای مقالات و گزارش هایی در حوزه های مرتبط همچون بیومکانیک، مطالعات بر روی حیوانات می باشد.

 انواع مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش کوتاه، مورد‌نگاری و نامه به سردبیر در زمینه های مرتبط با حوزه کاری مجله مورد پذیرش قرار میگیرد.  

این نشریه اهداف زیر را دنبال میکند:

  •     رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی حوزه تخصصی ارتوپدی و جراحی ارتوپدی
  •     ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌های مرتبط با  ارتوپدی و جراحی ارتوپدی
  •     نهادینه کردن مطالعات مرتبط با ارتوپدی و جراحی ارتوپدی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران و جهان
  •     ایجاد ارتباط میان پژوهشگران حوزه ارتوپدی و جراحی ارتوپدی
  •     انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه ارتوپدی و جراحی ارتوپدی
  •     دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید پایگاه های استنادی ملی و بین‌المللی در حوزه تخصصی نشریه.