آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 605
تعداد پذیرش 445
تعداد پذیرش بدون داوری 429
تعداد عدم پذیرش 33
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 32

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 428
تعداد مشاهده مقاله 2301
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2197
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 11 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 64 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 1807 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1865 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1206 روز
درصد پذیرش 74 %