1. ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی براساس نمره معیار Lysholm در میزان موفقیت جراحی بازسازی آرتروسکوپیک ACL

محمد فکور؛ حنون سعدونی؛ پیام محمدحسینی؛ سعید باستان

دوره 18، شماره 3 ، تابستان 1399

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121419

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام این مطالعه یافتن ارتباط آماری میان یافته­های بالینی و عملکردی براساس نمره معیار Lysholm در میزان موفقیت جراحی و رضایت بیماران از بازسازی آرتروسکوپیک رباط صلیبی قدامی (ACL) بود. روش کار: مطالعه به صورت آینده­نگر و cross-sectional انجام شد. 38 بیمار (42 زانو) با رده سنی 17 تا 45 سال که طی سال 98-97 به دلیل پارگی ACL تحت جراحی آرتروسکوپی ...  بیشتر

2. بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پیشرفت پوکی استخوان

محمد فکور؛ پیام محمد حسینی؛ آرمان شهریاری؛ ابراهیم سبزعلی پور

دوره 18، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 70-74

http://dx.doi.org/10.22034/ijos.2020.121416

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی عوامل خطر و میزان اثرگذاری مصرف کلسیم و ویتامین D درکنترل پوکی استخوان بود.روش کار: مطالعه حاضر به صورت گذشته‌نگر واز طریق پرونده‌خوانی بر روی بیماران مبتلا به پوکی استخوان که از سال 1393 تا 1397، در مرکزسنجش تراکم استخوان بیمارستان با اندازه‌گیری تراکم در ناحیه کمر و گردن استخوان ران تحت سنجش قرارگرفته ...  بیشتر